Program

Program för 2019

Arrangemang på Garphyttans Industrimuseum

30 Maj 10:00-18:00  Tysslingedagen
Utställare och servering under den traditionella hemvändardagen i Tysslinge socken.

16 Juni 10:00-12:00  Sommargudstjänst
Som vanligt första söndagen före midsommar! Ekumenisk gudstjänst med lokala församlingar

 

16 November 10:00-16:00 Hantverks och Julmässa