Program

Program för 2017

Arrangemang på Garphyttans Industrimuseum

25 Maj 10:00-18:00  Tysslingedagen
Utställare och servering under den traditionella hemvändardagen i Tysslinge socken.

18 Juni 10:00-12:00  Sommargudstjänst
Som vanligt första söndagen före midsommar! Ekumenisk gudstjänst med lokala församlingar

 22 Oktober 17:00 Temakväll med VintrosaTysslinge hembygdsförening
Bosse Jardler kåserar, kaffeservering, musikunderhållning av Herr larssons kvartett,rotfruktslotteri, inträde 50 kr. inkl.servering

18 November 10:00-16:00 Hantverks och Julmässa