Program

Program för 2018

Arrangemang på Garphyttans Industrimuseum

10 Maj 10:00-18:00  Tysslingedagen
Utställare och servering under den traditionella hemvändardagen i Tysslinge socken.

17 Juni 10:00-12:00  Sommargudstjänst
Som vanligt första söndagen före midsommar! Ekumenisk gudstjänst med lokala församlingar

7 Oktober 17:00 Temakväll med VintrosaTysslinge hembygdsförening
 

17 November 10:00-16:00 Hantverks och Julmässa