Industrimuseet

Garphyttans Industrimuseum (1988-2023)

Förberedelser

År 1988 togs frågan upp i Garphyttan Wires (GW) företagsråd om att bevara något av det gamla i Garphyttan. Företagsrådet tyckte det var en bra ide, men inget hände på nästan ett år. På initiativ av Martin Gustafsson, startade en studiecirkel 11 aug. 1989, med 10 pensionärer från SIF, SALF och Metall (Från och med år 1995 finns det även deltagare som aldrig varit anställd på Garphyttan Wire). Målsättningen var att bevara något av det gamla i Garphyttan och från företaget.

Lokalfrågan

Alldeles i slutet på 1980-talet var man överens med företagsledningen om att få disponera lokalen, som varit företagets huvudkontor fram tills år 1935. För kontakter med GW bildades en museigrupp, med tre ledamöter från Studiegruppen och två från GW. Gruppen började omedelbart planera för lokalen.

Sponsorpengar

Från företaget (GW) fick man ett startbidrag för att komma på fötterna i den nya lokalen. Företaget hjälpte också till med att få fram andra sponsorer. Studiegruppen sökte under 1991 bidrag från Statens Kulturråd och fick en summa att användas under tre år, till verksamheten

Invigning 29 maj 1991

I samband med GW – pensionärers grötfrukost den 29 maj, 1991, kunde nedre delen av f.d. huvudkontorets lokaler, som inrymmer tre rum och minikök, invigas. Från personalavdelningen (GW) hade studiegruppen fått en förfrågan om man kunde ta hand om företagsarkivets handlingar från starten av företaget (1906) och framåt i tiden.Arkivet placerades på övervåningen i byggnaden, varpå det andra rummet blev ett studie och kontorsrum. Båda rummen blev klara under 1992.

Cafélokal

Ett rum för c:a 60 st. sittande cafégäster, byggdes inne i Linslageriet av företaget.

Maskinhall

Under år 1992 startade planeringen av en maskinhall i norra änden av f.d. linslageriets lokaler. Snart var studiegruppen på det klara med att det skulle bli för mycket jobb med att göra i ordning maskinhallen (Att göra rent alla maskiner och flytta dessa till hallen). Istället kontaktades Arbetsförmedlingen, Länsmuseet och Fenixgruppen i örebro. Resultatet av detta blev att vi fick 4 ALU arbetare till hjälp med att iordningsställa hallen efter studiegruppens förberedelser och anvisningar. Lördagen den 30 oktober 1993, i samband med öppet hus på Garphyttan Wire, invigde VD:n Mats Kälvemark maskinhallen.

Stora hallen

Arbetet med att planera stora hallen tog vid under slutet av 1993. För att kunna renovera hallen fick gruppen hjälp av 3 ALU-arbetare från Garphytte-trakten. Stora hallen invigdes i samband med julmarknaden sönd. 11 dec. 1994. Vi kan även nämna att studiegruppen firade 5års-jubileum 11 aug. 1994.

Studiegruppens arbete

I början av sitt arbete med museet träffades studiegruppen både måndagar och fredagar för sitt arbete med med museet. När invigningen av första delen av industrimuseet var klar år 1991, övergick gruppen till att träffas måndagar kl 09- för sitt arbete med att planera fortsatt utbyggnad, övrig verksamhet mm. Studiegruppen har på senare tid även hjälpt GW att ta hand om grupper som vill komma till museet och besöka företaget.

Arrangemang

De återkommande arrangemangen som vi är med i numera är Tysslingedagen Kristi Himmelfärdsdag

Sommargudstjänst helgen före midsommar

Jul och Hantverksmässa i nov-dec.

Kulturpris

Tysslinges-Kommundelsnämnds kulturpris, har tilldelats studiegruppen för ett industrimuseum i Garphyttan vid två tillfällen år 1992 och 2002. Lions Kilsbergens kulturpris år 1994.

 

                                                                                           

                                                                                                      Uppdaterad i februari 2023 av Henrik Ljung