Garphytte bruk

Garphytte Bruks Historia

Företaget Garphytte Fabriks Aktiebolag höll sin första konstituerande bolagsstämma 1906 och driften startades i januari 1907. Bolaget skulle ”driva tråddrageri och linslageri i förening med mekanisk verkstad, ävensom idka annan i samband därmed stående rörelse”. En kraftstation hörde till företagets tillgångar.

I tråddrageriet drogs kalldragen pianotråd och lintråd. Linslageriverksamheten blev en ekonomisk framgång, men nya produkter behövde utvecklas och nytt kapital skjutas till. Därför rekonstruerades bolaget 1910 och Nya Garphytte Fabriks Aktiebolag bildades. Fem år senare köpte detta ”nya” bolag den nu mycket livskraftiga tråd- och linfabriken Garphytte Bruks Aktiebolag och företagets namn ändrades till Aktiebolaget Garphytte Bruk.

På hösten 1915 bildades Aktiebolaget Svensk-Ryska Stållinefabrikerna. Stållinor för den ryska gruvindustrin tillverkades av dragen tråd från Garphyttan i Jekaterinoslav (Ukraina) och Jekaterinburg (Ural). Den djärva satsningen hade förutsättningar att lyckas eftersom konkurrensen från Tyskland eliminerats genom utbrottet av första världskriget. Utlandssatsningen blev dock mycket kortvarig – på hösten 1917 bröt den ryska revolutionen ut och fabrikerna konfiskerades.

Under seklets första årtionden ökade biltillverkningen i världen dramatiskt. Ett stort problem i dåtidens motorer var brustna ventilfjädrar med motorhaveri och dryga verkstadskostnader som följd. En framsynt ledning i Garphyttan (dåvarande disponenten Thorsten Ekstrand) startade 1927 tillverkning av kontinuerligt oljehärdad ventilfjädertråd. Härmed inleddes företagets fokusering mot tillverkning av högpåkänd fjädertråd med mycket höga krav på kvalitet, prestanda och livslängd. Men diversifieringen var stor – man drev även ett eget jordbruk, med bl a livdjur, och det egna kraftverket.

1936 startade vi vår egen fjäderfabrik för tillverkning av främst ventilfjädrar. Vår policy har under alla år varit att leverera färdiga ventilfjädrar endast till Skandinavien, för att inte konkurrera med våra trådkunder, som i sin tur producerar färdiga ventilfjädrar till Europas och övriga världens bil- och motortillverkare. Fjädrar spunna i vår egen fjäderfabrik har gett oss snabb återkoppling på våra egentillverkade trådprodukters egenskaper samt på våra valstrådsleverantörers material .

1960 var ett viktigt år i vår historia – företaget introducerades på Stockholms fondbörs.

1970-talet var den s k ”investeringsepoken”. Lanseringen av ny motorteknik, den s k Wankel-motorn, skapade oro för företagets framtid, som ju mycket byggde på ventilfjäderbehovet i bilmotorer. Samtidigt började marknaden vika för en annan av företagets specialiteter – kalldragen klen pianotråd. Ett mycket stort och omfattande investeringsprogram genomfördes för tillverkning av nya produkter – ytbelagd fjädertråd och svetstråd. Den vikande lönsamheten för pianotråd, de kapitalkrävande investeringarna och expansionen av anställda ledde till att företaget 1980-1981 var ytterst nära en konkurs. Kraftfulla strukturåtgärder, i form av rensning i produktprogrammet och personalminskningar samt kapitaltillskott från ägarna, räddade företaget ur krisen.

1995 påbörjades en etablering av en lokal tillverkningsenhet för ventilfjädertråd för den nordamerikanska marknaden i USA. Enheten byggdes 1996 i South Bend, Indiana, USA, och produktionen började 1997. Företagets namn är Haldex Garphyttan Corp och Leif H Eriksson, tidigare Kvalitets- & Utvecklingschef för bolaget i Garphyttan, utsågs till VD för det nybildade bolaget. Sedan 1 augusti 2003 är Kirk Manning VD för USA-bolaget.
Vår tredje tillverkningsenhet för ventilfjädertråd, Haldex Vehicle Products, invigdes den 31 oktober 2006 i Suzhou, Kina. Samtidigt invigdes i samma industripark ytterligare en Haldexetablering, Commercial Vehicle Products. Staffan Gereonsson utsågs till platschef för den trådtillverkande enheten, som i första hand ska möta den snabbt växande kinesiska marknadens behov av ventilfjädertråd.

Hösten 2008 bestämde sig ägaren HALDEX att avyttra divisionen Garphyttan Wire. Avtal träffades med Suzuki Metal Industry Co., Ltd. i December samma år och 1 Juni 2009 slutfördes avyttringen.

 

Tidigare företagsnamn;

1906 Garphytte Fabriks AB
1910 Nya Garphytte Fabriks AB
1915 AB Garphytte Bruk
1984 Garphyttan Hesselman AB
1986 Garphyttan Wire AB
1997 Haldex Garphyttan AB
2009 Suzuki Garphyttan

Källa: Suzuki Garphyttan AB